Autoplay:  

Egorov, Evgeni - Khusnutdinov, Rustam 2014.05.06

Round 4 KAZ-ch Astana

1... Na5 1.Rxd7!! Kxd7 2.Ne5+ Ke8 3.Bb5+ Kf8 4.b4 Bd6 5.Nd7+ Ke7 6.e5 Nc6 7.Nxc5 Bxe5 8.Nxb7 Rc8 9.Bc5+ Kf6 10.Rd1 Rc7 11.f4! Bxf4 12.Rf1 Kg5 13.Rxf4 Kxf4 14.Bd6+ Ke3 15.Bxc7 Nd4+ 16.cxd4 Rc8 17.Nc5 Rxc7 18.Kc3 Kf2 19.g4 Kg2 20.Bd7 Kxh2 21.a4 f5 22.gxf5 exf5 23.Bxf5 g5 24.d5 Rf7 25.Bg4 Kg3 26.Bh5 Rf8 27.d6 Kh4 28.Ne6 Rc8+ singular move 29.Kd4 Kxh5 30.d7 Rb8 31.d8=Q Rxd8+ 32.Nxd8 Kg4 33.b5 Kf3 34.Nf7 1-0