Autoplay:  

Gurkin, A. - Egorov, E. 2016.02.09

1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.d4 Bb4 5.Nxe5 Qe7 6.Nxc6 Qxe4+ 7.Qe2 dxc6 8.Bd2 Bxc3 9.Bxc3 O-O 10.O-O-O Qd5 11.Qc4 Re8 12.Qxd5 cxd5 13.f3 Bf5 14.Re1 Bg6 15.g3 Rxe1+ 16.Bxe1 Re8 17.Bf2 c6 18.Kd2? Be4 19.fxe4 Nxe4+ 20.Ke3 Nxg3+ 21.Kf3 Nxh1 22.Be3 Re4 (22... g5 23.Bxg5 Re1 24.Bd3 Black has a slight advantage)

23.Bg2 Rh4 24.Bg1 Nf2 25.Bxf2 Rxh2 26.Be3 Rh5 27.Kg4 g6 28.b3 (28.Kg3!!)

28... Rf5? (28... f5+ 29.Kg3 g5 Black has a decisive advantage)

29.c4 (29.Kg3 Rf6 30.Bh3 Rd6 31.Bc8 b6 32.Bf4 Rd8 33.Bb7 c5 34.Be5 Black has a moderate advantage)

29... h5+ 30.Kg3 g5? (30... dxc4 31.bxc4 Ra5 32.d5 Ra3 33.Kf3 Rxa2 Black has a decisive advantage)

31.cxd5 cxd5 32.Bf3 g4 33.Bg2 Kg7 34.Bf4 Kf6 35.a4 Ke6 36.b4 a6 37.Bf1 Kd7 38.b5 Rf6 39.Bd3 Ke8 40.bxa6 bxa6 41.a5 Kd7 42.Be2 (42.Bc2! Kc6 43.Ba4+ Kb7 44.Bb3 equal chances, quiet position)

42... Kc8 43.Bf1 Kb7 44.Bg2 Rf5 45.Bf1 Rf6 46.Bg2 Kc6 47.Bf1 Re6 48.Bxa6 Re4 49.Bc8? (49.Bf1)

49... Rxd4? (49... h4+! 50.Kxg4 h3 51.a6 Kb6 Black has a decisive advantage)

50.a6 Rd3+ 51.Kh4 f6 52.Kxh5 g3 53.a7 Ra3 54.Be3 g2 55.Bg1 Ra1 56.Kg4 Kc7 57.Be6 d4 58.Bd5 Rxa7 59.Bxg2 Ra4 60.Kf5 d3 61.Be3 Ra2 62.Be4 d2 63.Bxd2 Rxd2 64.Kxf6 1/2-1/2